April 11, 2021

สุรินทร์ ประกาศ กลับบ้านสงกรานต์ 5 จังหวัด ต้องกักตัว 14 วัน

~

~

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด สุรินทร์ เปิดเผยว่า มาตราการกักตัว 14 วัน สำหรับผู้เดินทางมาจาก 5 จังหวัดพื้นที่

~

~

สีแดง ตามมาตรการในการรับมือ จังหวัดสุรินทร์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ว่า ให้ผู้ที่เดินทางมาจาก 5 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ

~

~

ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม รายงานตัวกับเจ้าพนักงานปกครองหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีเมื่อเดินทางมาถึง และ

~

~

ทำการกักตัว ณ ที่พักอาศัย 14 วัน

~

~

ขณะเดียวกัน ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร ตาก ราชบุรี ชลบุรี สุพรรณบุรี

~

~

นราธิวาส กาญจนบุรี รายงานตัวกับเจ้าพนักงานปกครองหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีเมื่อเดินทางมาถึง

~

~

อย่างไรก็ตาม จังหวัดอื่นๆ ให้สังเกตอาการตนเอง ถ้ามีอาการเสี่ยงให้รีบพบแพทย์ทันที ซึ่งเน้นย้ำการใช้ C o v i d Alert

~

~

เพื่อรายงานตัวอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *