April 11, 2021

เตรียม ปิดสถานบันเทิง 41 จังหวัด

~

~

วันที่ 8 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การcv(ศบค.) แถลง

~

~

สถานการณ์ประจำวันว่า พบผู้ติดcvรายใหม่เพิ่มขึ้น 405 โดยส่วนใหญ่พบเชื่อมโยงจากสถานบันเทิง

~

~

นายแพทย์ทวีศิลป์ เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอที่ประชุม ศบค. เพื่ออนุมัติปิดสถานบริการ สถานประกอบการ ที่มี

~

~

ลักษณะคล้ายสถานที่บริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานประกอบการกิจการ อาบ อบ นวด 41 จังหวัด เป็นจำนวนอย่างน้อย 14 วัน โดย

~

~

มีการพิจารณาจาก

~

จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงและสถานประกอบการ

~

~

จังหวัดที่มีความเสี่ยง หรือเป็นทางผ่าน ที่มีสถานบับเทิงจำนวนมาก

~

~

1. กรุงเทพฯ 2. ปทุมธานี 3. นนทบุรี 4. นครปฐม 5. สมุทรปราการ 6. สมุทรสงคราม 7. สมุทรสาคร 8. พระนครศรีอยุธยา 9. สระบุรี 10. ลพบุรี

~

~

11. นครนายก 12. ชลบุรี 13. ระยอง 14. จันทบุรี 15. ปราจีนบุรี 16. ฉะเชิงเทรา 17. สระแก้ว 18. สุพรรณบุรี 19. กาญจนบุรี 20. ราชบุรี 21.

~

~

ประจวบคีรีขันธ์ 22. เพชรบุรี 23. ระนอง 24. ชุมพร 25. นครศรีธรรมราช 26. ภูเก็ต 27. สุราษฎร์ธานี 28. สงขลา 29. ยะลา 30. นราธิวาส 31.

~

~

นครราชศรีมา 32. ขอนแก่น 33. ชัยภูมิ 34. อุดรธานี 35. บุรีรัมย์ 36. เลย 37. เชียงใหม่ 38. ลำปาง 39. เชียงราย 40. ตาก 41. เพชรบูรณ์

~

~

นี่เป็นสิ่งที่เป็นข้อสรุปโดยบอกว่าเป็นวาจาก่อนที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ แต่อย่างไรก็ตาม เดี๋ยวจะเป็นข้อเสนอขึ้นมาที่ชัดเจน วันนี้ที่ต้องพูดก่อนเพื่อให้ผู้ประกอบการ

~

~

ที่อยู่ใน 41 จังหวัดนี้ได้รับทราบเบื้องต้น จะปิดอย่างน้อย 14 วัน นี่คือข้อสรุปจากเมื่อเช้านี้ที่ทาง EOC กระทรวงสาธารณสุข และจะนำเสนอขึ้นมาในวันพรุ่ง

~

~

นี้(9เม.ย.)ในที่ประชุมของศบค.ชุดเล็ก ก็จะเป็นข้อกำหนดใหม่ ซึ่งผอ.ศบค. คือท่านนายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้ลงนามในการอนุมัติ” นายแพทย์ทวีศิลป์กล่าว

~

~

ย้ำ
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า วันนี้ (8 เม.ย.64) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

~

~

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยประชาชนในสถานการณ์การแพร่ ของ โค วิ ด- 19 ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาน

~

~

บริการต่างๆ

~

รัฐบาลจึงเน้นมาตรการป้องกัน โ ร ค โ ค วิ ด – 19 ในสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยเริ่มแล้ว

~

~

ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. กรณีพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการแห่งใดแห่งหนึ่ง ให้ปิดสถานประกอบการนั้น ๆ เป็น

~

~

เวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์

~

~

2.กรณีพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการหลายแห่งให้พื้นที่ใกล้เคียงกัน ให้ปิดสถานประกอบการในพื้นที่นั้น ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์

~

~

3. กรณีมีการ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ในสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดใด ให้คณะกรรมการ โ ร ค ติดต่อจังหวัด/กทม. พิจารณาปิดสถาน

~

~

ประกอบการในพื้นที่ทั้งจังหวัด/กทม. เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ศบค. ชง “ประยุทธ์” จัด “เวิร์คฟอร์มโฮม”

~

~

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่จะต้องขออนุมัติจาก ผอ.ศบค. คือ การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือ “เวิร์คฟอร์มโฮม” โดยขอให้ภาครัฐทุกหน่วยงาน กำหนด

~

~

แนวทางในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือกำหนดวิธีปฏิบัติงานราชการแบบยืดหยุ่น กรณีการแพร่ ของ โ ร ค โ ค วิ ด – 1 9 ตามความเหมาะสมของ

~

~

แต่ละกรณี

~

ส่วนภาคเอกชน ทาง ศบค. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการสั่งให้เวิร์คฟอร์มโฮมด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานและปริมาณการเดินทาง ซึ่งเป็น

~

~

มาตรการลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ตามข้อกำหนด ฉบับที่ 16 ที่ได้เคยประกาศไปก่อนหน้านี้

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *